CM to Slovak

PROJEKT S PREKLADOM CYANOGENMOD DO SLOVENČINY JE UKONČENÝ, AK CHCETE POMÔCŤ S PREKLADOM CYANOGENMOD, NAVŠTÍVTE OFICIÁLNE STRÁNKY S PREKLADOM CROWDIN.

Momentálne bude tento projekt využívaný na pomoc začínajúcim prekladateľom Android aplikácií. Viac informácií nájdete na našej stránke.

Tím DroiD.sk
Needs Translation:
Translate CM to Slovak to Czech language
Czech
translated: 32%
Translate CM to Slovak to Slovak language
Slovak
translated: 58%
Source language:

Owner:

Managers:

6 users participate in this project
Created: 4 years ago
Last Activity: 5 days ago
Last build: 2 months ago